Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko

Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab.  Eugeniusz Matejko

Pracownia prowadzi zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich dając możliwość stopniowego podnoszenia swoich umiejętności, wiedzy oraz kompetencji. Poruszane są zagadnienia dotyczące architektury wnętrz oraz wystawiennictwa. Tematy dotyczące architektury wnętrz związane są z przestrzeniami użyteczności publicznej (biura, urzędy, gastronomia, handel itp.) jak również przestrzeniami mieszkalnymi (domy jednorodzinne, mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, apartamenty itp.). Projekty przestrzeni wystawienniczych to: stoiska targowe, wystawy muzealne, ekspozycje problemowe, które realizowane mogą być zarówno w przestrzeniach zamkniętych jak i otwartych (place, ulice, skwery, parki itp.)

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych rozmów jak i otwartych dyskusji. Studenci mają za zadanie poszukiwanie logicznych rozstrzygnięć funkcjonalnych, wnikliwe studiowanie formy, jej detalu a także poszukiwanie napięć kolorystycznych i fakturalnych. Istotne jest również rozwiązywanie problemu światła naturalnego i sztucznego. Zadaniem pracowni jest rozwijanie umiejętności graficznego przekazu projektowego opartego na tradycyjnych (rysunek odręczny) jak i cyfrowych technikach prezentacji projektu.

Cel edukacji to przede wszystkim:

– rozwiniecie osobowości twórczej studenta

– wykształcenie szczególnej postawy wobec wartości historycznych i tradycji kulturowych

– zwrócenie uwagi na etykę zawodową

– umiejętność pracy w zespole

Wybrane realizacje

 

Pracę magisterska: Małgorzata Kaiser zaproponowała Adaptację budynku gospodarczego na dom jednorodzinny. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Eugeniusza Matejko. Budynek od zewnątrz posiada ciekawe wykończenie materiałowe: elewację pokrywa kamień, a dach został wykonany w technologii stalowej. To zestawienie stało się inspiracją do zbudowania kolorystyki wnętrza. Połączenie drewna i naturalnego kamienia doskonale uzupełnione zostaje poprzez neutralne, rozjaśniające tło w postaci bieli wewnętrznej strony ścian mocno uwidocznionej poprzez wprowadzenie na elewacji licznych przeszkleń. Oprócz standardowych pomieszczeń takich jak sypialnia czy kuchnia, Autorka zaprojektowała również salę kinową.

Praca dyplomowa magisterska – Jowita Mądrzak – Projekt Centrum edukacji i nowych mediów

Praca dyplomowa magisterska – Paulina Marciniak i i praca licencjacka – Damian Jastrzębski

Praca magisterska Anieli Rody  Projekt wnętrza parteru i elewacji Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu

 

Praca Jowity Mądrzak (licencjat): Projekt wnętrza salonu kosmetycznego ESTETYK

 

Małgorzata Rembowska obroniła pracę magisterską na Wydziale Artystycznym WSUS. Praca praktyczna, która przygotowała ma tytuł  Teatr – współczesne miejsce spotkań