Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz

Dr hab. prof. UAP Weronika Węcławska-Lipowicz

St. wykł. mgr Tomasz Rydel

Pracownia Projektowania Wnętrz i Wystawiennictwa jest kierunkową pracownią dyplomującą na poziomie licencjackim i magisterskim. W pracowni prowadzone są zajęcia dla studentów od pierwszego do ostatniego roku studiów. Kształcenie w zakresie architektury wnętrz i wystawiennictwa  przygotowuje do przyszłej samodzielnej pracy projektowej.

Najważniejszym zadaniem kształcenia w ramach pracowni jest

  • Rozwijanie wrażliwości i świadomości przestrzennej,
  • Poznawanie i budowanie języka, którym posługuje się architektura wnętrz,
  • Odwoływanie się do klasycznych wartości, pojęć i kategorii piękna,
  • Zwracanie uwagi na odpowiedzialność projektanta za przestrzeń jako dobro wspólne i przewidywanie konsekwencji własnych działań projektowych.

Celem kształcenia w pracowni jest:

  • Nauczenie studentów rozumienia i rozwiązywania zadań projektowych,
  • Świadome kształtowanie funkcji, struktury i formy,
  • Zwracanie uwagi na przestrzenne i kulturowe konteksty architektury, szczególnie w przypadku adaptacji, działań we wnętrzach zabytkowych i w pejzażu.
  • Umiejętność samodzielnego wykonania i przedstawienia projektów plastycznych wystaw i wnętrz.

Program pracowni, zakres i tematyka ćwiczeń dostosowana jest do etapu studiowania, jak również indywidualnych zainteresowań i predyspozycji studentów.

Wybrane realizacje

Pracę magisterska Mai Arsić Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej o funkcji kulturalno-rekreacyjnej wykonaną pod kierunkiem prof. Weroniki Węcławskiej-Lipowicz i mgr Tomasza Rydla.

Mateusz Tamas Praca praktyczna to projekt domu o nazwie BARN, przygotowana pod kierunkiem profesor Weroniki Węcławskiej-Lipowicz i magistra Tomasza Rydla. Zaprojektowany budynek znajdować się może w każdym miejscu na świecie, gdyż jego bryła idealnie wpisuje się do każdego rodzaju zabudowy i stanowi ciekawy element zagospodarowania przestrzennego. Budynek projektowany jest na planie prostokąta o wymiarach 20 x 10 metrów. Kształt budynku przypomina klasyczny dom polski o dwuspadowym dachu. Elementem charakterystycznym są przeszklenia, które w dużej mierze wpływają na wnętrze domu.

Praca Mileny Zapotocznej jest cennym głosem w dyskusji na temat rewitalizacji starego koryta Warty i przywracania go Poznaniowi, pokazuje e w jaki sposób można zagospodarować stare koryto Warty w Poznaniu na przestrzeń rekreacyjno-rozrywkową. W opisie pracy czytamy, że „przeplatające się powierzchnie dają wrażenie płynnie zorganizowanej przestrzeni, a naturalne materiały pozwalają zbliżyć się do natury nawet w środku miasta”.