Dzieło plastyczne w architekturze

Prowadzący: mgr Tomasz Porzycki

 To pracownia dodatkowa dla studentów I i III roku architektury wnętrz.

Zajęcia odbywają się na zasadzie konsultacji. Omawiane są i rozwiązywane problemy w oparciu o zaproponowane przez studentów projekty dotyczące stosowania różnego rodzaju dyscyplin plastycznych we wnętrzach.

 Wiedza zdobyta w pracowni przydatna jest przy kompleksowym projektowaniu wnętrz.

 Oprócz prac nad konkretnymi tematami, takimi jak kompozycja geometryczna, malarska, relief czy obiekt przestrzenny, studenci realizują zadania polegające na działaniach intuicyjnych.

 Efektem finalnym wszystkich prac projektowych jest umiejętność przekazu graficznego i estetyka wykonania.