Fotografia użytkowa

Kierownik pracowni prof. dr hab.  Witold Przymuszała

Wybrane realizacje

Christian Wójcik – aneks fotograficzny do pracy licencjackiej

 

Małgorzata Walczak  aneks fotograficzny do pracy licencjackiej

 

Aneks do pracy licencjackiej Zuzanny Kaźmierczak. Cykl fotografii pod nazwą Zapomniane