Kompozycja brył i płaszczyzn

dr Paweł Łubowski

Celem kształcenia na zajęciach z „Kompozycji brył i płaszczyzn” dla I roku Wydziału Artystycznego jest zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień kompozycji w dwóch i trzech wymiarach oraz umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi:

  • orientacji w przestrzeni
  • biegłości w rozwiązywaniu zagadnień kompozycyjnych i analizy zagadnień formalnych
  • umiejętności definiowania zagadnień przestrzennych i adekwatne do nich użycie środków plastycznego oddziaływania
  • znajomości przekładania różnorodnych pojęć na formy wizualne
  • umiejętności tworzenia iluzji na płaszczyźnie i w przestrzeni z wykorzystaniem zdobytej wiedzy oraz praktyki
  • uświadomienie różnic i zależności pomiędzy płaszczyzną a przestrzenią z uwzględnieniem działania światła, barwy i materii

Zajęcia z „Kompozycji brył i płaszczyzn” mają pomóc rozpoznać indywidualną wrażliwości i wyobraźnię plastyczną oraz umiejętność przekładania wrażeń na język obrazu. Uświadomić indywidualne umiejętności i predyspozycje – spojrzeć w głąb siebie, aby móc potem artykułować swój własny przekaz.

Efektem kształcenia w tym zakresie winna być świadomość powiązań pomiędzy kształtowaniem przestrzeni a historią sztuki, psychologią, filozofią. Sprawne posługiwanie się bogatym językiem wizualnym i znajomość technologii stosowanych w projektowaniu. Posiadanie wiedzy pozwalającej zastosowanie adekwatnych środków wyrazu artystycznego w kształtowaniu przestrzeni.