Liternictwo i podstawy typografii

dr Paweł Łubowski

Zajęcia z „Liternictwa i podstaw typografii” dla I roku Wydziału Artystycznego mają zapoznać z problemami liternictwa i druku oraz przygotować do samodzielnego projektowania graficznego:

  • pomóc zrozumieć abstrakcyjny charakter litery oraz możliwości kształtowania ekspresji jej formy
  • zapoznać z historią pisma na tle rozwoju cywilizacyjnego
  • zaznajomić z wiedzą dotyczącą konstrukcji i proporcji litery klasycznej
  • przedstawić proste i złożone układy liternicze w ujęciu historycznym i warsztatowym
  • zapoznać z warsztatem drukarskim w kontekście rozwijających się możliwości technicznych

Zajęcia praktyczne mają pomóc w opanowaniu biegłości w piśmie narzędziowym i tworzeniu różnych form litery w oparciu o własną indywidualną osobowość.

Celem zajęć z „ Liternictwa i podstaw typografii” jest też przekazanie umiejętności tworzenia kompozycji literniczych z uwzględnieniem czytelności ideogramu litery, jej konstrukcji, rytmu i zgodności zespołu literniczego. Na dalszym etapie edukacji zdobycie umiejętności mają pomóc w kompozycji stron, makietowaniu i przygotowania do druku, a także organizacji pracy. Ważnym celem edukacyjnym jest również poszerzenie swojego własnego warsztatu artystycznego i korzystania z nowych technologii, ale i umiejętność obrony swojej koncepcji artystycznej oraz współpracy z innymi osobami w grupie czy zapoznanie się z wiedzą z zakresu ochrony praw autorskich.