Malarstwo i Rysunek IV

dr Agnieszka Błędowska, mgr Grażyna Walter

   Pracownia malarstwa dla I roku  to przede wszystkim warsztat, podstawy, ale też …przestrzeń indywidualnej ekspresji, poszukiwań twórczych i wielorakich możliwości. Proponujemy taki zestaw tematów/zagadnień, który sprowokuje do wnikliwej obserwacji
 i analizy złożonych relacji w naturze, barwa/walor  –  światło/cień  –  kształt/proporcje
 –  kadr/przestrzeń – blisko/daleko – małe/duże, też w  odniesienie do osobistych emocji, doznań, myśli i fascynacji. Przede wszystkim barwa – współzależność form i barw, wzajemne ich oddziaływanie. Budowanie przestrzeni barwą i światłem – myślenie plamą
 i fakturą. Obserwacja. Złożoność, którą jesteśmy otoczeni jest przestrzenią z której czerpiemy inspiracje.  A  konieczność opanowania  i przeniesienia tej wielowątkowej  złożoności na dwuwymiarową płaszczyznę stymuluje rozwój twórczej wyobraźni i doskonali świadomość formy. Widzenie i interpretacja zmiennych zjawisk wizualnych w odniesieniu do widzę/wiem jest podstawą indywidualnego i świadomego bycia tu. Indywidualność, niezaspokojona ciekawość, wyobraźnia, wrażliwość i systematyczne poszukiwanie własnych środków wyrazu  jest nieodzownym elementem procesu kształcenia w ramach pracowni.