Pracownia Znaku i Identyfikacji Wizualnej

prof. Andrzej Tomczak