Grafika Użytkowa

Kierownik pracowni prof. dr hab. Grzegorz Nowicki

Założenia programowe dla studentów grafiki projektowej zakładają poznanie pełnego spektrum problemów związanych z komunikacją wizualną. Pierwszy stopień (licencjat) porusza zagadnienia ogólne. Program studiów magisterskich jest tożsamy z celami, które są wyartykułowane w strategii dla pierwszego roku. Różnica polega na motywowaniu studentów do osiągnięcia wyższego poziomu realizacji graficznych. Kolejną zmienną jest próba uzyskania jak największego spektrum konwencji projektowych z jednoczesnym zamiarem ukonstytuowania własnego rozpoznawalnego języka wypowiedzi. Celem przedmiotu jest stworzenie ram dla edukacji projektowania graficznego. Ramy tego procesu sytuują się w dwóch obszarach. Jeden to elementarna wiedza i umiejętności w posługiwaniu się narzędziami do kreacji plastycznej – tradycyjnymi i digitalnymi. Drugi to umiejętności mentalne –wrażliwość, oryginalność, inteligencja w procesie szukania wartości semantycznych, adekwatnie przekładanych na język wizualny.

Ważnym elementem procesu jest zwrócenie szczególnej uwagi na ważkość kompozycji jako podstawowego elementu organizacji przestrzeni komunikatu wizualnego. Przy pomocy zaproponowanych tematów (haseł) należy zbudować kompozycje otwarte-zamknięte, statyczne-dynamiczne, symetryczne-asymetryczne, diagonalne-horyzontalne-wertykalne. Dalej odpowiedzi powinny rejestrować elementarne cechy komunikatu jakim są: kontrast, rytm, zakłócenie rytmu, dominanta, harmonia, dysharmonia. W poszukiwaniu skutku wizualnego ważnym momentem jest uzyskanie świadomości jakimi podstawowymi środkami wyrazu dysponujemy to znaczy: linia, plama, walor, kolor, faktura, skala, litera, krój litery… Skutkiem powinien być stan wypracowania podstawowych odruchów w zderzeniu się z problemem projektowym.

Pracownia to POMOC – motywowanie w poszukiwaniu prawdziwych wewnętrznych źródeł inspiracji, POMOC w odkrywczym dialogu i opisywaniu rzeczywistości, pomoc w docieraniu i odkrywaniu wewnętrznej prawdy, aktywowanie czujności na trywialność, banał, pospolitość w efekcie końcowym zbudowanie umiejętności skutecznego przełożenia idei na język wizualny. Ostatecznym celem jest odkrycie własnego, oryginalnego, nośnego języka wizualnego do puentowania własnych i zewnętrznych komunikatów.

Spotkania w pracowni mają charakter subiektywnej refleksji na wyżej wymieniony obszar oraz istnieje możliwość nabycia skutecznej wiedzy związanej z bezproblemowym poruszaniem się w środowisku digitalnym. Pracownia dopinguje i mobilizuje studentów do aktywności, które akcentują się prawdą i mocą wizji, i wyczulone są na poszukiwania nowych środków wyrazu. Jednym z podstawowych celów w obszrze formy jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu technologii projektowania graficznego ze szczególnym uwzględnieniem znajomości programów graficznych zawartych w pakiecie Adobe Master Collection.                  

Grzegorz Nowicki

Wybrane realizacje

Dyplom magisterski: Tomasz Dąbrowski. Cykl plakatów: 7 grzechów głównych

 

Dyplom licencjacki: Grzegorz Grzeszkowiak zaprojektował i wykonał  grę planszową Kwarantanna.

Dominika Nowakowska obroniła pracę teoretyczną Obecność sztuki w filmowych biografiach malarzy  Praca praktyczna, którą prezentujemy to projekty Autorki do filmów biograficznych o malarzach.

Przedstawiamy fragmenty ponad 180-stronicowej książki z wierszami Konstantego Ildefonsa  Gałczyńskiego opracowanej graficznie przez Martę Gnyp – Absolwentkę studiów magisterskich  w zakresie Projektowania Komunikatu Graficznego.

Marta Spychała przygotowała dyplom licencjacki w pracowni projektowania komunikatu graficznego. Praca praktyczna nosi tytuł Opowieść w odcieniach czerwieni i jest ilustrowaną opowieścią o Czerwonym Kapturku

Praca dyplomowa Tomasza Dąbrowskiego to seria plakatów do głośnego, surrealistycznego  filmu  Luisa Bunuela Pies andaluzyjski (1929). Jest to praca dyplomowa licencjacka  wykonana w Pracowni Projektowania Komunikatu Graficznego