Reżyseria barwy i przestrzeni

prof. Andrzej Banachowicz, mgr Michał Woźniak

Cele pracowni
  • Doskonalenie własnej świadomości w obrębie sztuk plastycznych.
  • Kształtowanie unikalnego języka plastycznego zgodnego z własnym wyobrażeniami.
  • Diagnoza własnej pozycji w kontekście sztuki, kultury i otaczającego świata wraz z próbą rozpoznania własnych aspiracji artystycznych i życiowych.
  • Rozwijanie indywidualnej wrażliwości i możliwości twórczych.
  • Umiejętność tworzenia dzieł plastycznych otwartych na możliwości interpretacyjne.
  • Tworzenie dzieł plastycznych z potencjałem do istotnego komentowania uniwersalnych idei i problemów.
Wybór realizacji w tematach:

Płaszcz

Interpretacja

Pejzaż