Pracownia witrażu

prof.Wojciech Sadley, as. mgr Grażyna Walter  

Pracownia istnieje od wielu lat i wpisała się już w tradycję Uczelni. Projektowanie witrażu oparte jest na klasycznych podstawach technik witrażowych i technologii szkła. W pracowni można realizować dyplomy licencjackie i magisterskie, a studenci innych specjalności dyplomowych mogą tu uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych., przy czym ilość miejsc jest ograniczona. Pracownia jest w pełni wyposażona w odpowiednie materiały i narzędzia a także piec do wypalania szkła.

Wybrane realizacje

Chyba każdy z nas miał okazję mieć w rękach dziecięcą zabawkę – kalejdoskop, w którym można przez mały otworek zaobserwować przesuwające się w przypadkowy sposób kolorowe szkiełka. Jako dziecko, mogłam tak spędzać dużo czasu obracając magiczną tubę” – ten fragment pracy teoretycznej Katarzyny Trembasiewicz wskazuje jedno ze źródeł inspiracji. O kolejnym mówi tytuł pracy praktycznej „Tajemniczy ogród” Prezentujemy cykl witraży wykonanych przez dyplomantkę metodą Tiffaniego pod kierunkiem prof. Wojciecha Sadleya.

Wystawa semestralna – wiosna 2016