Architektura Wnętrz

Zajęcia prowadzone są przez znanych artystów i pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ASP w Warszawie i ASP w Łodzi oraz kadrę WSUS. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej, pozwala im uzyskać konkretny zawód umożliwiający pracę w studiach projektowych (w kraju i za granicą), jak również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i realizację rozmaitych przedsięwzięć projektowo-artystycznych.

Studenci rozwijają umiejętności projektowe w pracowniach dyplomowych i dodatkowych. W programie studiów są także przedmioty wspomagające projektowanie i wprowadzające w najnowsze techniki komputerowe wykorzystywane w projektowaniu wnętrz. Studenci na każdym roku oprócz  pracowni dyplomowej biorą także udział w zajęciach dwóch dodatkowych pracowni projektowo-artystycznych (Pracownia Projektowania Produktu, pracownia „Dzieło plastyczne w architekturze”, Pracownia Witrażu, Pracownia Fotografii Użytkowej i in.).   Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych

Studia na kierunku na poziomie licencjackim realizowane są trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 6 semestrów. W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski.