Wykładowcy

 WYKŁADOWCY

WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO  WSUS        

prof. dr hab. Andrzej  Banachowicz

prof. dr hab. Włodzimierz Dudkowiak

mgr Marta Jodko

mgr Jadwiga  Jotejko

dr KonradJuściński

mgr Katarzyna Kamińska

mgr  Hanna Kostołowska

mgr  Marzena Kubiak

prof. UAP dr hab. Dariusz Kuźma                    

prof. WSUS dr hab. Zygmunt  Laskowski    

mgr Jarosław  Lebiedź

dr Paweł Łubowski          

mgr Patrycja Majsner

prof. dr hab.  Eugeniusz    Matejko    

prof. AS dr hab. Arkadiusz  Marcinkowski

prof. WSUS dr Tomasz Naganowski

prof. dr hab.  Grzegorz  Nowicki                        

st.wykł. mgr  Zuzanna  Pawlicka                 

mgr Porzycki Tomasz                                                                                                                                               

prof. dr hab.  Witold  Przymuszała

mgr Wawrzyniec  Reichstein    

 st wykł. mgr Tomasz   Rydel          

prof. dr hab. Wojciech   Sadley                   

mgr  Agnieszka  Spiegelhalter

prof. dr hab. Andrzej Tomczak

mgr  Monika  Tymicka              

mgr  Grażyna Walter         

prof. UAP dr hab. Weronika Węcławska-Lipowicz  

mgr   Michał  Woźniak 

prof. dr hab.Władysław Wróblewski

mgr Jacek Zwierzyński