Wzornictwo

 Na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych zajęcia prowadzone są przez znanych artystów i pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Łodzi oraz przez kadrę WSUS. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej pozwala im uzyskać konkretny zawód, umożliwiający pracę w studiach projektowych lub studiach graficznych agencji reklamowych (w kraju i za granicą), jak również rozpocząć własną działalność gospodarczą i realizację rozmaitych przedsięwzięć artystycznych.

Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Przez czas trawnia studiów studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowych pracowniach artystycznych lub projektowych. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami, które  wspomagają projektowanie

W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski, a także praktyki wraz z designerami i firmami zajmującymi się wzornictwem.

Studia drugiego stopnia

Studia te stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia. Kandydatami mogą być absolwenci kierunków artystycznych realizowanych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych lub na innych uczelniach.

W toku nauki studenci uczestniczą w zajęciach w ramach pracowni dyplomowej oraz dodatkowych  pracowniach artystycznych  lub projektowych. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami, które  wspomagają projektowanie.